Bright Saturday Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

Seasons > Bright Saturday > Praises: Psalm 151

Psalm 151

Doxa ci `o :eoc `ymwn.

Allyx.c w x.c w zz.(cd.xs zqedd.)2
+x x xx.zqwalouzz.zc cd.(cd.xs zqedd.)2
x x cd.c w z w x cd.x x.ccax xx x cd.
c w z w x cd.cd -xx.zz x iazz.


[cd x.c vf.
x (cd cd c w z w x cd.+x x x zz.)2 -xx.
(zqw x cd.)2]!


xx. Pixx `wouzz cd.


[...]!


xx. vax Pezznnouzz cd.


[...]!


xx.]xx pezz cd.cd x.c cd.
x (xx.+xx x cd.)2 x xx.zzw cdaddaddacd.
zw x. Axe nov.x x.x x k. pezz pixkouz.x xs q x.x v.zzjicc.


zzy.`zn`zqryizz.x  qeznnaz `zcnyzouzz.
zzy  ozzuzoh `zn`azlouzz.
zzy  qezn `zpyizz.c  `zntez paziwzz.
zzy t  nazi amoniza `znniz`ezcwouz  `zntez paziwzz.
zzy t Najizj azu;az.zmioz  `znouz oz rgaznozz.
zzy n  ouozh naztyzb.  azuhwztp  `znouz'azltyzrizozn. =A=l

Ouoh nizm pez;naz. `zstazmez Paz [ozz.
zzy.zic  `zn;ozz.x f pez  `zP[ozz.
zzraic  `zn;ozf safcwtezm.  `ezouzozn nizbezz.
zzran eztwzs `e`hryizz.c  ouzbuzz.
zzraf `zN;ozf afouwzzrp.  `zmpezfazggezlozz.
zzeac ouoh afozlt `ezbozla qen ni`ezcwzouz  `zntez paziwzz.
zzeat ouoh af;azhct qen `vnezz.hz  `zntez pezf;wzhc. =A=l.

Na`cnyzouz nanezu ozuozh haznnizs]z nezz.
zzeaouoh `mpezf ]zmaz] `znqyztouz `njez  `zP[ozz.
zzraic Azi`iz `ezbozl `ez`hrezn nizazllovulozz.
zzrac  afcahouz`iz `erozia qen nef`izdwlozn.  A=l.

Anok dez ai;wkezz.zm  `zntezf cyzfizz.
zzra ezt,iz  `zntoztf azi`wzliz `ntezf`azvezz.
zzra Ozuozh azi`wzliz nouz  `z[izsizpizz.
zzra `ebolqezn neznsyzri `zmPizcrazyzl.  =A=l.
zqt. Iz azm smazz.x ll azmozng myz brozthezz.
zqy
rs.  aznd az bozz.x y izn myz fazthezr's houzz.
zqy
se.  Iz tezndezz.c d myz fazthezr's sheezz.
zqy
p. Myx  hazz.x nds max de azn ozrgazz.
zqr
na  aznd myz fizngezzrs. tux ned az psazlteryz:  Alleluia Alleluia Alleluia.


zqy.  Aznd whoz shazz.x x ll tezll myz Lozz.
zqy
rd.  Hex  izzs. thex  Lox rd:  Hez lizstezz.
zqe
nsa toz ezveryzozz.x ne thazt crizes uzp toz Hizz.
zqy
m. Hex  sezz.x x  nt Hizs azngezz.
zqr
la aznd toozk mez frozz.x m myx  fazthezr's sheezz.
zqr
pa aznd anozintezd mez. with His anozintizng ozil:  Alleluia Alleluia Alleluia.


zqy. Myz brozthezz.x rs azre hazndsozme aznd greazz.
zqr
ta buzt the Lozrd dizd nozz.x t tazke pleazsuzre izn thezz.
zqy
m.Iz weznt ozzut. tox  meezt thez Phizlizstizz.
zqr
nea  aznd hez cuzrsed mezz.z wizth hizs izdozls.  Alleluia Alleluia Alleluia.


zqy. Buzt Iz drewzz.x x hix s swozz.
zqy
rd. whizzch hex  hazz.
zqy
d. aznd bezheazz.x x dex d hizz.
zqra
m  Aznd remozved rezproazzch. from the chizldrezn of Izsrael.  Alleluia Alleluia Alleluia.
م/× أمنام الصَـمغيـمم.رُم  فـمـي إمخوَمتـممز
م÷
ـي.  وَمالحَـمدثُمم. فـمـي بَـميتِم  أمبـمم.
م÷
ـي.  كُـمنتُم  راممعياًم غَـمنَـمم أمبـمم.
م÷
ـي.يَـمداميَمم. صَـمنعَـمتام الأُمرغُـمم.
مـ
ـن،  وَمأصامبِـمعيمم. أملفَـمـت املمِـمـزمامر، الليلويا الليلويا الليلويا.


مأ مَـمـن هوَم الـمـذيمم. يُـمـخبِـمـر سَـمـيِـمـديمم.
مأ
هوم املرَمبُم الـمـذيم يَـمـستَـمـجِـمـبُمم.
مأ
 لِـمـجميـمـعَم الذين يصرخومنَم إملَـمـيهِمم.
مأ
وهوم أمرسَـمم.مـل مَـمـلامكَـمـهُمم.
مأ
 ومرفَـمـعَـمـنيمم. مِـمـن غَـمـنَـمـم أمبيمم.
مأ  وممسَـمـحَـمـنيممز بدُمهنِم مِـمـسحَـمـتهِم ، الليلويا الليلويا الليلويا.


مأ إمخوتيم حِـمـسامم.منٌم ومكِـمـباممز
مأ
ر ومالرَمبُم لَـممـم. يُـمـسَـمـرُم بِـمـهِـمم.
م÷
ـم.خَـمـرَمجتُمم للقامء الفلِـمـسطيـمـنيمم.
مأ
 فَـمـلعَـمـنَـمـنيمم بأوثامنِـمـهِم، الليلويا الليلويا الليلويا.


فامستَـمـلَـمـيتُمم.ن  سَـمـيفَـمـهُمم.
مأ
 املَـمـذيم كامم.نَم بِـمـيَـمـدِمهمم.
مأ
 ومنزَمعتُم رممزمأسَـمـهُم عَـمـنهُمم.
مأ
 ومنزَمعتُم العاممر. عَـمـن بني امسرامئيـمـل، الليلويا الليلويا الليلويا.

123movies