Bright Saturday Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

Seasons > Bright Saturday > Praises: Explanation (Lobsh) of the 1st Canticle (Khen Oushot)

Explanation (Lobsh) of the 1st Canticle (Khen Oushot)

Qex zqw x.x x.cd n ouzzswx.z x xs.x v t. ax fswx.x xx.
zqw cd x t `x.v v n.jez pimwoux  `x ntexv. `x viocd.xx m.

Ox zqw x.x x.x uozzh `zzvnoux.z x xs.x v n. ex tsyx.x xx.
zqw cd x k ax.v v.x fswzpiz `znouzmaxx `mmox.x sicd .Oux zqw x.x x.x kazzhiz  `znax.z x xs.x v ;.oux wx.x xx.
zqw cd x nh `ax.v v.x `x vryx  saxx i hix.x jwcd.xx f.

oux zqw x.x x.x mwzzitz  `znax.z x xs.x v t.cix nix.x xx.
zqw cd x ax.v v.x x umox sixx hix.x wcd tf.Oux zqw x.x x.zmwzouzz ezzfbyx.z x xs.x v l. `ex box.x xx.
zqw cd x l ax.v v.x x f`ox hixx `ex.x racd.xx tfz

qex zqw x.x x.x zzn ouzzhwx.z x xs.x v b. `zn`zsvyx.x xx.
zqw cd x rix.v v.x `x mpax.raxx dox.x xocd n.Vax zqw x.x x.zraz`wzz nezzm nex.z x xs.x v f.hax rmax.x xx.
zqw cd x ax.v v.x x uwx mc `exx pex.x cycd.xx t.

nex zqw x.x x.x nsyzzriz  `zmPix.z x xs.x v c.rax yx.x xx.
zqw cd x l  ax.v v.x uex rjix nioxx r `x m. `x viocd m.Ex zqw x.x x.x zznazzfhwx.z x xs.x v c. qazjawzoux.x xx.
zqw cd x pex.v ca  `znjez Mwz`ucyx c piz `zproxx vyx.x tycd.xx c.

sax zqw x.x x.x  `x ntezfz[ix.z x xs.x x toux. `ex qoux.x xx.
zqw cd x n hix.v v.x  `x psax fexx  `nCix.x nacd .Ex zqw x.x x.x zznazzfhwx.z x xs.x v c. `ex Vnoux.x xx.
zqw cd x ]x.v v.  qex n tax ihwzdiz  `xx mbex.x ricd.xx.

jex zqw x.x x.x  mazzrezznhwx.z x xs.x v c. `ex P[ox.x xx.
zqw cd zicz  jex.v ca qezn ouz`wzoux gazr azfxx [ix.`wx oucd .Hix tex n niz c x zezu,yc. `zntez Mwz`ucyzzc Piazr,yz`prox c.x vyztyzzc.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez ]z;e`oztozkozc e;ouax c.x b Mazriz`az.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Tex nouwzst `zmmoz c zk `w Pi `z,rizctov c  nezzm Pekiwzt `zn`ax c.x gaz;ozzc.

nex m Piz `zpnez c x zumaz e;ouav b  jez azk`iz azkcwx c.x ]z  `zmmozn.
Wix zqw x.x x.cd x th thex.z x xs.x v.x splix.x xx.
zqw cd x
t thex.v v.x wax tex rs oxx f thex. seax splicd.xx t.

ax zqw x.x x.cd x nd thex.z x xs.x v. vex ryx.x xx.
zqw cd x  
deex.v v.x p bex cax me axv. wax lkwacd y.


A
x zqw x.x x.cd hix ddex.z x xs.x v.x n eax.x xx.
zqw cd x
rth wax.v v.x s shox ne ux poxx n byx. thex  sucd.xx n.

ax zqw x.x x.x nd thezz ux ntrox.z x xs.x v. ddex n roax.x xx.
zqw cd x
d wax.v v.x x x s waxv lked. ux pocd n.


The flowing water: stood still: by a miraculous: act of wonder.
Pharaoh and his chariots: were drowned: and the children of Israel: crossed the sea.
And in front of them: was Moses the Prophet praising: until he brought them: to the wilderness of Sinai.
And they were praising God: with this new psalmody: saying, "Let us sing to the Lord: for He has triumphed gloriously."


Throu
x gh thex praz c x zyezrs ocd f. Mozzsezs thez ax c.x rchprozphezzt.
O
x x Loz c x zrd graznt ucd s. thezza forgiveness ox c.zf ozuzr sizzns.


Throu
x gh thex iz c x ntezrcezssiocd ns. ozzaf the Mother of Gox c.x d Saiznt Mazryz.
Ox x Loz c x zrd graznt ucd s. thezza forgiveness ox c.zf ozuzr sizzns.


We
x  wozrshizp Youz c x z  Oz Chricd st. wizzth Youx r Goox c.x d Fazthezzr.
ax nd thex  Hoz c x lyz Spizricd t. fozzr youz hazve cox c.zme aznd sazved uzzs.

123movies