Bright Saturday Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

Seasons > Bright Saturday > Praises: 3rd Canticle

3rd Canticle

`xCmoux `exP[o xczz zz xcxc. x xx x. x xx zzx xxc.
xzzx zz xcxc. x xx x. x zzx xxc.
xx xc xx xcxx. xczz xx zzxc.. zz xcw x.
xx xxxc. +xcxc -xxx xx.xxxc.xxxc zxc.
xx xx. x xx xxax xx. +xc xx.xx xx.
xczaxczaxczaxx xxxc.
xc xxxcaxicx Axnaxx nixx axxxc. Axzaxx rixx axx xxc. Mixx caxx y+xcxcl
hw xcxcxcxcaxx xx xx. xxxcaz zz xxc.zzxcaxx xx xx. xxxcaz zz xxcc.
`exc+xzzx xc.xczxc. xcroxcz xx xxxc.+xxxc. x -xxxxc.
xx xx xx. x xxcaxx.xzz xxcf `axrixhouxx `oxx [axxcfx sax nixx `exczz xnexh


` xCmoux `exP[o xczz zz xcxc. x xx x. x xx zzx xxc.
xzzx zz xcxc. x xx x. x zzx xxc.
xx xc xx xcxx. xczz xx zzxc.. zz xcw x.
xx xxxc. +xcxc -xxx xx.xxxc.xxxc zxc.
xx xx. x xx xxax xx. +xc xx.xx xx.
xczaxczaxczaxx xxxc.
xc xxxcaxic nyxextexx rcexbexc;exx  `xm`xP[oxx ic `xxVnoux]x  `nte nexcnioxc]xxxc
hwc `erof

`axx rixc axx
[(xczz xx xxxc.)2 xxxc.x xxx xxxc.xczz xcxc. xx xxxc.]2
xxxc xxxc. xcxcxcxc. xcxxxc.x xxc xx xxxc. xczxc. (xxx xxc zxc xxc z xxxc.)2
x xxxc x xxx zz xcx xx xxxc. xxxc. xxxc zxc xxc z xxxc.
+xcxc xxxc x xxx zz xcx xx xxxc. xxxc.xxxc. zxc xxc z xxxc.

[(xczz xx xxxc.)2 xxxc.x xxx xxxc.xczz xcxc. xx xxxc.]2

hoxcxxu`oxx  xx[axc.+xccfxx saxx. xxxc. +xx xxxc.
[(xczz xx xxxc.)2 xxxc.x xxx xxxc.xczz xcxc. xx xxxc.]2
xxxc xxxc. xcxcxcxc. xcxxxc.x xxc xx xxxc. xczxc. (xxx xxc zxc xxc z xxxc.)2
x xxxc x xxx zz xcx xx xxxc. xxxc. xxxc zxc xxc z xxxc.
+xcxc xxxc x xxx zz xcx xx xxxc. xxxc.xxxc. zxc xxc z xxxc.

[(xczz xx xxxc.)2 xxxc.x xxx xxxc.xczz xcxc. xx xxxc.]2


nixc `exx nexc. xc. xx xx xx. xc. xcz zz xxc. xx xxxcx. xcxcxcxcxc. xxxc. xx xcxc xcxc. xcx xcxxxch.

123movies