Bright Saturday Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

Seasons > Bright Saturday > Apocalypse: Chapter 21 Responses

The Stones

Priest:
Aznozzk aix nazzu `ez `zpkwzzt `x noux pox licd c.
ex x cox sj `x nnoucd b.
hiz wzniz `x mmhizz hiz `zmazrgax rix tycd c.
ex x x ;nex cocd c.


Refrain:
`ezrez pezncwztyzzr qex n tex cmyx ]cd.
ezf]z  `z,lozm hiz tazio nyzez;mex i `x mmocd f.


Reader:
}zcezn] `znhouziz]z  nez ouziax cnix c tecd.
}zmazh `zcnouz]z  oux cax nvix rox c tecd.
}xx max x h socd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
mtz
oux ,ax rkyx dwx n tecd.}zmazh ``zftouz ouzz `zcmazrax glox c tecd.
}zmazh `ztiouz ouzz `zkcazrdox nizxz tecd.
}xx max h cox oucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd.
oux cax rdix nox n tecd.

}zmazh sazsfiz ouz `z,ruzcozlix ;ox c tecd.
}zmazh `zsmyzniz oux bux rix llox c tecd.
}xx max h `x 'icd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c ws cd
]z.
oux tox pax diox n tecd.

}zmazh myz]z  ouzhuzazkuzn;ix nox n tecd.
}zmazh mex t ouziz ouz `z,ruzcozparazcozc tecd.
}zzmax h mex t `x cnoucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
]z.
ou
z `azmez;ix ctox c tecd.
Priest:

Iz loozked toz thez fouzndazztiozn ozf thex  cix tycd.
thazt wazs ozvezrlaix d wix th gocd ld.
prexx ciouxx.x x s stocd nes.
ax nd beaux tix fux l gecd ms.


Refrain:

Azznd ouzr Sazviozzr ix s ix n ix ts micd dst.
gizvizng az crozwn aznd hoznozr toz thozse whox  lox ve Hicd m.


Reader:

Thezz fizrst fouzndazztiox n wax s jax specd r;
thex  sezcoznd, sax pphix recd ;
thexx x x  thicd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
rd.
ax  chax lcex dox nycd.

Thexx  fouzzrth, ax n ex mex racd ld;
thex  fix fth, sax rdox nycd x;
thexx x x  sicd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
xth.
cax x x rnex liacd n;

thezz sex vexx nth, chryx sox lycd te;
thex x  eix ghth, bex rycd l;
thexx x x  nicd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
nth.
ax x  tox x pacd z;

thexx  tex nth, ax  chryx sox pracd se;
thez ezlezveznth, ax  jax cicd nth;
thexx x x  twecd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
lfth.
ax x n ax mex thycd st.

123movies