Bright Saturday Apocalypse Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

 

Seasons > Bright Saturday > Apocalypse

 

The Hymn of Blessing (Ten Ouosht)

Tezn`ouzwcd st `x m `x Viwzz.cd t.`x ntezz.x  pizz.
`ouwx x x.cd inix nezzm. Pex fsyzzrix.
`zmmoznozz.x x.+cd.x zrf c w cd.
gezz x nyz.c.x x.ze.w cd c.

 

nex x x.cd m piz `zPnezzumax.
`
zmPazrazz x x.+cd.x zrf c w cd k.
lyzz x toz.c.x x.ze.w cd n.

 

]x x x.x `zztrix azz x c.
 `znozmoouzz x x.+cd.x zrf c w cd.
cizz x oz.z cc c.

Wez wozrshicd p. thex x  Faxs thezzr.ox x.cd f.
Lix x x.cd ght, ax nd Hizz x s.
ox nlyzz x x.+cd.x zqrff c w cd.
bezzgozttezn Soz.c.x x.ze.w cd n


a
x x x.cd nd thex  Spizzrix t,
the
z Pazrazz x x.+cd.x zqrff c w cd.
zz x
clez.c.x x.ze.w cd te;


thex x x.cd  Trizniztyzz x.
ox ne izz x x.+cd.x zqrff c w cd n
e
zz x ssez.z cc nce.

Ere Piesmou

Ezz zA rezzqw zrf.ze cd.
zqw x.zqw x
pizz. `x cmouzc.ze cd.c w cd.
v xx.x x w xs.-v zzax xx.x cd.
c c.x cd.
`x ntezz.-v zz.x pix ;ex ocd.
cd cd.-vv.zvf.x zc.zqw cd.zz cd.
-v x zz.x x
lox x gozc
`
znezuazggezlizctyzc Iwx x ax nnyx c pixx.cd.xx xx.
zrf xs z x cd.x cd.
pax r;ex nozAzA c@
`ex f`ex `ixx.cd cd.c ed -n.
cd cd.-vv.zvf.x zc.zqw cd.zz cd.
-v x zz.
`ex `x hryix  `ex jezn
pa
zilazozc azjozc tyzroux. jex ax myzx.xx xx.
zrf xs z x cd.x x
n ezzc`ex swx pizAzA .

He Who Has an Ear

Vyz`eztezouzoxx n max sj `x mmocd f.
`ex cwx tezm mazrezfcwztecd m.
je ou pezz `etez piz `zpnezzumazz  jwx  `x mmocd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
f
`
znnix ex kklyx cix acd.
Hez whoz hazs azn eaxx r lex t hix m heacd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
r
what the Spirit sa
x ys uzntoz thex  chux rchecd s.

The Tribes

Ezbozl qezn `tzvuzzlyix  `x nIoux dacd.
myx t `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `tzvuzzlyix  `x nRoux bycd n.
myx t  `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `ztvuxx lyix  `x nGacd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
d.
myx t  `x cnax u `x nsocd.Ezbozl qezn `tzvuzzlyix  `x nAx ccycd r.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `tzvuzzlyiz  `znEx v;ax licd m.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `tzvuzzlyiz  `znMax nax cacd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd.

my
x t  `x cnax u `x nsocd.Ezbozl qezn `tzvuzzlyiz  `znCux mex wcd n.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `tzvuzzlyix  `x nLex uicd.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `tzvuzzlyiz  `znIx cax ,acd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
r.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.Ezbozl qezn `tzvuzzlyiz  `znZax boux lwcd n.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `tzvuzzlyix  `x nIwx cycd v.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.

Ezbozl qezn `tzvuzzlyiz  `znBex niax micd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
n.
my
x t  `x cnax u `x nsocd.
Ox f thex  trixx be ox f Jux dacd h.
twe
x x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trix be ox f Rex ux becd n.
twe
x x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trixx x be ox f Gacd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
d.
twe
x x x lve thoux sacd nd.

 

Ox f thex  trixx be ox f Ax shecd r.
twex x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trix be ox f Nax phtax licd.
twex x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trix be ox f Max nax ssecd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
h.
twex x x lve thoux sacd nd.

 
Ox f thex  trixx be ox f Six meocd n.
twex x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trixx be ox f Lex vicd.
twex x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trix be ox f Ix ssax chacd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
r.
twex x x lve thoux sacd nd.

 

Ox f thex  trix be ox f Zex bux lucd n.
twex x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trixx be ox f Jox secd ph.
twex x x lve thoux sacd nd.

Ox f thex  trix be ox f Bex njax micd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
n.
twex x x lve thoux sacd nd.

Alleluia

A-cc x llyxx zx.xx xx.+cv.cc cd w xs.
ze x (cd.cd.zc x cd.+z.)2x +zx zx.xx louzz.zzi`acc

A-cc x llyxx zx.xx xx.+cv.cc cd w xs.
ze x (cd.cd.zc x cd.+z.)2x +zx zx.xx louzz.zzi`acc

A+cdd.zllycd.zzlouzz.zzi`acc.
A-cc x llexx zx.xx xx.+cv.cc cd w xs.
ze x (cd.cd.zc x cd.+z.)2x +zx zx.xx luzz.zz iacc

A-cc x llexx zx.xx xx.+cv.cc cd w xs.
ze x (cd.cd.zc x cd.+z.)2x +zx zx.xx luzz.zz iacc

A+cdd.zllecd.zzluzz.zziacc.

The Stones

Priest:
Aznozzk aix nazzu `ez `zpkwzzt `x noux pox licd c.
ex x cox sj `x nnoucd b.
hiz wzniz `x mmhizz hiz `zmazrgax rix tycd c.
ex x x ;nex cocd c.


Refrain:
`ezrez pezncwztyzzr qex n tex cmyx ]cd.
ezf]z  `z,lozm hiz tazio nyzez;mex i `x mmocd f.


Reader:
}zcezn] `znhouziz]z  nez ouziax cnix c tecd.
}zmazh `zcnouz]z  oux cax nvix rox c tecd.
}xx max x h socd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
mtz
oux ,ax rkyx dwx n tecd.}zmazh ``zftouz ouzz `zcmazrax glox c tecd.
}zmazh `ztiouz ouzz `zkcazrdox nizxz tecd.
}xx max h cox oucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd.
oux cax rdix nox n tecd.

}zmazh sazsfiz ouz `z,ruzcozlix ;ox c tecd.
}zmazh `zsmyzniz oux bux rix llox c tecd.
}xx max h `x 'icd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c ws cd
]z.
oux tox pax diox n tecd.

}zmazh myz]z  ouzhuzazkuzn;ix nox n tecd.
}zmazh mex t ouziz ouz `z,ruzcozparazcozc tecd.
}zzmax h mex t `x cnoucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
]z.
ou
z `azmez;ix ctox c tecd.
Priest:

Iz loozked toz thez fouzndazztiozn ozf thex  cix tycd.
thazt wazs ozvezrlaix d wix th gocd ld.
prexx ciouxx.x x s stocd nes.
ax nd beaux tix fux l gecd ms.


Refrain:

Azznd ouzr Sazviozzr ix s ix n ix ts micd dst.
gizvizng az crozwn aznd hoznozr toz thozse whox  lox ve Hicd m.


Reader:

Thezz fizrst fouzndazztiox n wax s jax specd r;
thex  sezcoznd, sax pphix recd ;
thexx x x  thicd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
rd.
ax  chax lcex dox nycd.

Thexx  fouzzrth, ax n ex mex racd ld;
thex  fix fth, sax rdox nycd x;
thexx x x  sicd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
xth.
cax x x rnex liacd n;

thezz sex vexx nth, chryx sox lycd te;
thex x  eix ghth, bex rycd l;
thexx x x  nicd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
nth.
ax x  tox x pacd z;

thexx  tex nth, ax  chryx sox pracd se;
thez ezlezveznth, ax  jax cicd nth;
thexx x x  twecd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
lfth.
ax x n ax mex thycd st.

123movies