Annual Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

Types > Psalmody Hymns > Midnight Psalmody: Shere ne Maria

Shere ne Maria

<e xzzxc xzzxc xxxc. xx z xxc.
+xcxcz xx.re xcz xx.ne +xx xx xx x xxc.xx xcxcxcxc.
xc xxx.xxx. Maxcz xxrixxxc.
+xxxx xcxc xa`axcxc ]xx xxxc.
-xx xcxc.xx x xxx x xx.
x `x[roxcz xx mpixx -xxxc.
xxx x xx xx xx xx. xx xxxc.
-xcx xzz xxxc. xx exx ;nexx cwxx. xx xczxc. xxxc.
x -xxxxc.xx xzzx -xxxc.+xxxcc ;yxx `exx xxxc.
-xxxx xc xzz xx.xx x xxc xxxc.
ta-xc xx cmi xxxc. xxxc.xx xxxc.
-xx +xx -xx cixx. xc naxxxc xxxc n.
` xxm `xcVnouxx ]xx. pixx loxx goxcc.


`xzzxc xzzxc xxxc. xx z xxc.
+xcxcz xx.N;xcz xx.o te+xx xx xx x xxc.xx xcxcxcxc.
xcxxx.xxx.] xczz `xhryxxxc.
+xxxx xcxc xari xcxc xx xxxc.
-xx xcxc.xx x xxx x xx.
xx `xcz xx ntexx xx pi -xc.
xxx x xx xx xx xx. xx xxxc.
-xcx xzz xxxc. xx `xxc;oxx inoxx. xx xczxc. xxxc.
x -xxxxc.xx xzzx -xxxc.+xxfixc ;yxx exx xxxc.
-xxxx xc xzz xx.xx x xxc xxxc.
ta-xc xx cvi xxxc. xxxc.xx xxxc.
-xx +xx -xx rixx. `e xc boxxxc xxxc l.
qexx n  ` xx;nouxx nixx `xxnIexx ccexc.