Annual Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

Types > Psalmody Hymns > Midnight Psalmody: Explanation (Lobsh) of the 1st Canticle (Khen Oushot)

Explanation (Lobsh) of the 1st Canticle (Khen Oushot)

Qex zqw x.x x.cd n ouzzswx.z x xs.x v t. ax fswx.x xx.
zqw cd x t `x.v v n.jez pimwoux  `x ntexv. `x viocd.xx m.

Ox zqw x.x x.x uozzh `zzvnoux.z x xs.x v n. ex tsyx.x xx.
zqw cd x k ax.v v.x fswzpiz `znouzmaxx `mmox.x sicd .Oux zqw x.x x.x kazzhiz  `znax.z x xs.x v ;.oux wx.x xx.
zqw cd x nh `ax.v v.x `x vryx  saxx i hix.x jwcd.xx f.

oux zqw x.x x.x mwzzitz  `znax.z x xs.x v t.cix nix.x xx.
zqw cd x ax.v v.x x umox sixx hix.x wcd tf.Oux zqw x.x x.zmwzouzz ezzfbyx.z x xs.x v l. `ex box.x xx.
zqw cd x l ax.v v.x x f`ox hixx `ex.x racd.xx tfz

qex zqw x.x x.x zzn ouzzhwx.z x xs.x v b. `zn`zsvyx.x xx.
zqw cd x rix.v v.x `x mpax.raxx dox.x xocd n.Vax zqw x.x x.zraz`wzz nezzm nex.z x xs.x v f.hax rmax.x xx.
zqw cd x ax.v v.x x uwx mc `exx pex.x cycd.xx t.

nex zqw x.x x.x nsyzzriz  `zmPix.z x xs.x v c.rax yx.x xx.
zqw cd x l  ax.v v.x uex rjix nioxx r `x m. `x viocd m.Ex zqw x.x x.x zznazzfhwx.z x xs.x v c. qazjawzoux.x xx.
zqw cd x pex.v ca  `znjez Mwz`ucyx c piz `zproxx vyx.x tycd.xx c.

sax zqw x.x x.x  `x ntezfz[ix.z x xs.x x toux. `ex qoux.x xx.
zqw cd x n hix.v v.x  `x psax fexx  `nCix.x nacd .Ex zqw x.x x.x zznazzfhwx.z x xs.x v c. `ex Vnoux.x xx.
zqw cd x ]x.v v.  qex n tax ihwzdiz  `xx mbex.x ricd.xx.

jex zqw x.x x.x  mazzrezznhwx.z x xs.x v c. `ex P[ox.x xx.
zqw cd zicz  jex.v ca qezn ouz`wzoux gazr azfxx [ix.`wx oucd .Hix tex n niz c x zezu,yc. `zntez Mwz`ucyzzc Piazr,yz`prox c.x vyztyzzc.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez ]z;e`oztozkozc e;ouax c.x b Mazriz`az.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Tex nouwzst `zmmoz c zk `w Pi `z,rizctov c  nezzm Pekiwzt `zn`ax c.x gaz;ozzc.

nex m Piz `zpnez c x zumaz e;ouav b  jez azk`iz azkcwx c.x ]z  `zmmozn.