Passion (Pascha) Week - Good Friday Hymns

This is He who presented Himself upon the Cross, an acceptable sacrifice for the salvation of our race.
His Good Father inhaled His sweet aroma on Golgotha at the time of the evening.

Types > Unspecified > 9th Hour: Hymn of the Cross (Fai Etafenf)

Hymn of the Cross (Fai Etafenf)

Vazz x i `ex.c xs.cd.zzw zzw zzw z.
ztacd fex x zz cd.x xc xs.
x x.c w zz x zz (x x x zz)2
+c vf.x nf  `xez  `zpswx x zz cd.x xc xs.
x x.c w -zzzw -v -v wss.
+xx i  `x cd.cdd.zed znou A A.
ze cd.x xc x.x x.c w zz.x c xs.
c z cc.v.zz x ;uzzciv v ws.
x x x cc.zzw x x.zw x `azz ex csycc.x cc -v.
xx.xx z x xs cdd.
xx p  hizz xx.ze cd ze -v.xx.xx z x xs cdd.
jexx n pixx.(zz x cd.ze x xx.)2 xx -bg.cd cdd.
+cc z vf c `zctax x urozz.z x vf.x v x cdd c


qazz  `zpouzjazz.x zzi  `xmpezz.v x -bg n. gecv znoc.zz cdd c.


Azfswzlezm `ezrozf `znjez pezfIwzt `zn`azgaz;ozzc.
 `zm`zvnazu `nte hazn`azrouzz.
hiz hizjex n ]x gozz.v x -bg l. gozzw zzw zzw x ;ac.zz cdd .