Apostles Fast Hymns

Their voices went forth over the face of all the earth,
and their words have reached the ends of the world.

Types > Unspecified > Liturgy: Hymn for Communion (Asomen)

Hymn for Communion (Asomen)

Ax cwx mex n twx  Kux ri+zzwc.
ezndox xwx c gac r dezdox xax c;exx.

Greek Refrain:
ax `nex l;wx n ix c oux ra+zznouv c.
ax xix toc n pazrax klyx toxx n.
toz  `zPnex umazz tyzc `azlyx ;ix axx c.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.


Max rex nhwx x c `ex  `+zzP[oc ic
jez qex n ouz`wzouz  gazr azf `z [ix `wx ouxx.

Coptic Refrain:
ax fsex nazf `ez `zpswzi `ex  ni+z vyzoux ix
azfouzwzrpz nazn `zmpizpazrax klyx toxxn.
Piz `zpnex umazz  `zntez ]x mex ;myixx.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.


Toux c dux `oz  `zktizcazc ix c `e+zznav.
tox n oux rax nox n kex  tyx n gyxx n.
Greek Refrain...


Pex ntax fex r pi`zcnazu  `x nou+zzac i
`zetex  vax i pez `ztvez nezm `x pkax hixx.
Coptic Refrain...


Dex utex  pax ntex c `ix la+zz`ic
`zprozckuznyzcwzmex n Iyx couz  `z <rix ctwxx.
Greek Refrain...


Azmwx inix  nix lax ox c tyx rouc
`znteznouzwzst `znIyx coux c Pi`x ,rix ctoxxc.
Coptic Refrain...


Ouztox c ex ctix n `oz:ezox c `ozCwztyx r `y+zzmwc n
kez Kux rix oc c pazcyx c cax rkoxxc
Greek Refrain...


Vazi pex  `xVnoux ]x  Pex ncw+zztyc r
ozuox h  `x P[ox ic `zncazrx xz nizbexxn
Coptic Refrain...


`x Trix ax c ex n mox na+zzdic
kez mox nax c ex b `xtrix  `ax dixx
`ox Pax tyx r kex  `o`xUiox c
kez toz `ax gix ox x n `x Pnex umaxx
toz  `zPnex umazz tyzc `azlyx ;ix axx c.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.


Ouz `x trix ax c ex cjyx k `e+zzboc l
`ezcox i `x nsox mt ezcozi `x noux axx i
`eztex vax i pez `zViwzt nezm `x Psy+zzriv.
nex m Pi`xpnex umax  ex ;oux axxb.
Piz `zpnex umazz  `zntez ]x mex ;myixx.
Axx myc n.  Azllyx loux ixx a.
Lex t ux s praix x x se the+zz Loc rd.
fo
zr wix th glox ryxa Hez izs glox rix fiexx d.


English Refrain:

Hex  ax scex ndezd izntoz  thez Hea+zzvec ns.
a
znd sex nt tox  uc s thez Pax rax clexx te.
aThez Spizrizt ox f Trucd th Thex Cozmfozrtexx r.
A
xx mec n. Azllex lux iaxx .Hex max de thex  twox ix nto+zz oc ne.
athazt ix s thex Heax vex n ax nd thex Eaxx rth.
English Refrain...Ox cox me ax x ll youx  peo+zz plev s.
le
x t ux s wox rshix p Jex sux s Chrixx st.
English Refrain...Thix s ix s Gox d ox ux r sa+zzviov r.
a
x nd thex Lox x rd ox f ax ll flexx sh.
English Refrain...Threex  ix n ox ne ax nd ox ne ix n threec
a
thez Fazthezr aznd thez Sozn aznd thez Hozlyx Spix ric t.
aThez Spizrizt ox f Trucd th Thex Cozmfozrtexx r.
A
xx mec n. Azllex lux iaxx .