Passion (Pascha) Week - General Hours Hymns

But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities(Isa 53:5)

Types > Expositions > Pascha Hours: Introduction to the Exposition (Daytime Hours)

Introduction to the Exposition (Daytime Hours)

Priest:
Qezc.zn `zvrazn `zn}x.c x.w x `trix a+zzc

Congregation:
`zc.zNozmooux.c x.w x cix o+zzc

Priest:
`+c Viwzt nez x.zm `x Psy+zriz

Congregation:
Nezc.zm Piz`pnezumaz ex.c x.w x ;ouzza- S S b.

Priest:
Pizc.zouzwziniz `x.c x.w x ntaz `zvmyi+zz.

Congregation:
Vyzc.z`eztex.c x.w x roux w+ziniz

Priest:
E+c rwzmiz x.z nix be+zzn

Congregation:
Ezca;nyouz `ezpix.c x.w x kozzcmo- S S c.
Priest:
Izc n thez nazme ox c.x f. thew trix nix ty+zz  

Congregation:
Ozc  . x ne ix c.x.w x n ex sse+zznce

Priest:
The+x  fazthezr az.x.w x nd thex so+zzn

Congregation:
Azc.znd thez hox c.x.w lyx spizzri- SS S t

Priest:
Ozc.x  truex c.x . w x x   Li+zzght

Congregation:
Whozc.z eznlix c.x . w x x  ghte+zzns

Priest:
E+c xaveryz.x.w x x ma+zzn

Congregation:
Whozc. cozmes izntox c.x . w x  thezz wo- SS S rld