Passion (Pascha) Week - Good Friday Hymns

This is He who presented Himself upon the Cross, an acceptable sacrifice for the salvation of our race.
His Good Father inhaled His sweet aroma on Golgotha at the time of the evening.

Types > Trisagion Hymns > 9th Hour: Trisagion (Agios)

Trisagion (Agios)

A(z x x e.cdaw +edd.cd.z w zz zz ws.)2
gicd x oz q w.c -zz (q w zw)2.zw.x -zz (q w zw )2.
zrf x.zrf.z +xe.z w x wss.z zw +xaw x.z zw.w zz ws.-x x x zz xSxS  c.


`ozzedd edd.xw xw edd.cdaw +edd.cd.z w zz zz ws.
x zzazzazz w xs.zw +zz.cd.zrf zz ws.
:ecd x oz q w.c -zz (q w zw)2.zw.x -zz (q w zw)2.
zrf x.zrf.z +xe.z w x wss.z zw +xaw x.z zw.w zz ws.-x x x zz xSxS  c.


(Jez Azgizozc `oz:ezozzc. Ax gizozc izc,uzrozzc.  Azzgiozc `az;azz.z w zz nato A A c@
`oz  `zctazurwz;izc diz ymazzc@  `ex lex `ycozz.v -cd n. `yzz wss wss q x mac.zz cd c.)2


Jezz Azgizzozc `ozz :ezozzc@  Azz.zgix ozc  ix c,uzrozzc@  Azzgizozzc `az;azznaztozzc@  `o `ctaurw;izzc diz ymax c@  `ele`ycox n `yzmazzc.


Dozxax Paztrizz.z kezz Uziwzz. ke+zz  `azgix w Pnex umaztixx.
kez nuzz n ke `a`izz.z kezz izc touzzc. `ez`wx nazc twx n. `e`wnwx n@  azmyn. Agia `triac. `ezlex `ycox n `ymaxx c.