Great Lent - Weekdays Hymns

Types > Praxis Responses > Liturgy: Praxis Response

Praxis Response (Share Efnouti)

Sazzrez `zVnouzz]x  `wz c.c c.z w x.x c x xs.
c.w c
liz  `zmmazz cd.c +xs.v.x u `z r zznnix noz xs.
ze cd.x xc xs.x x.z x ed.x -c xs.
c z cc.z vf.x
bizz
`zzntex  pix lax ozc   `ezbozl hiztex n piz`[lizz x l
ne
zzm piz `zc;ozz x i `zzntex  piz c.c c.z w ed.x c x xs.
c.w c
`c;ozazinouzz x fizz.


`zK`zcmazz zz x.zz x.zzrwouz xst.
`azzlyx ;wx c@  nex m Pex kiwx t `x n`ax gax ;ox c
ne
x m Piz `zpnezumaz ez;ouzax b
je
z azk`ix  ax kcwz]z  `x mmox n nax i nazz.zz cd n.